ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
3A991.A.1
CCATS
NA
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN

SLANU

893483
PCN
894825
PCN
894826
PCN

SLBBK

898594
PCN
898978
PCN
898979
PCN