ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
3A991.A.1
CCATS
NA
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN

SLAP2

893492
PCN
894831
PCN
894832
PCN

SLBBP

898600
PCN
898984
PCN
898987
PCN