ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
4A994
CCATS
NA
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SLAEX

891054
PCN | MDDS

SLJA7

915750
PCN | MDDS