ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
3A991.A.1
CCATS
NA
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN

SLA2E

888166
PCN
892609
PCN

SLAJ9

892324
PCN

SLALD

892700
PCN