ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
3A991.A.1
CCATS
NA
US HTS
8473301180

ข้อมูล PCN

SL79K

858653
PCN

SL7KA

861556
PCN

SL7E3

861584
PCN

SL88H

868044
PCN