ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
3A991.A.1
CCATS
NA
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN

SL9UK

885490
PCN
890750
PCN

SLACP

891045
PCN
891352
PCN