ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
3A991.A.1
CCATS
NA
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN

SL9UM

885492
PCN
887620
PCN

SLACR

891049
PCN
891337
PCN