ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
3A991.A.1
CCATS
NA
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SLA4A

888465
PCN | MDDS
890084
PCN | MDDS

SLA3U

888488
PCN | MDDS