ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
3A991.A.1
CCATS
NA
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN

SLA8Z

890245
PCN
892574
PCN
893239
PCN

SLA3H

890322
PCN