ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
3A991.A.1
CCATS
NA
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN

SLA3J

888212
PCN
890323
PCN

SLA93

890248
PCN
892575
PCN
893238
PCN

SLALS

892984
PCN