ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
EAR99
CCATS
NA
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN

SL9Q6

883877
PCN