ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
3A991.A.1
CCATS
NA
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN

SL9UP

885494
PCN
886843
PCN
886869
PCN

SLACT

891050
PCN
891336
PCN