ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
3A991.A.1
CCATS
NA
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN

SL9MV

884514
PCN
886365
PCN
886366
PCN

SLAC8

890665
PCN
890828
PCN
890829
PCN

SLAEL

891118
PCN
892331
PCN
892337
PCN