ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
3A991.A.1
CCATS
NA
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SL9TB

885034
PCN | MDDS
887463
PCN | MDDS

SLA99

890247
PCN | MDDS