ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
3A991.A.1
CCATS
NA
US HTS
8473301180

ข้อมูล PCN/MDDS

SL7ZE

867020
867560
PCN
867565
PCN

SL8P5

873434
PCN

SL8T3

874574
PCN | MDDS