ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
3A991.A.1
CCATS
NA
US HTS
8473301180

ข้อมูล PCN

SL98T

880556
PCN

SL9DF

881304
PCN
883771
PCN

SL9PG

883474
PCN
885374
PCN

SL9P7

883489
PCN