ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
3A991.A.1
CCATS
NA
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN

SL9KN

882918
PCN
886844
PCN

SL9XU

886783
PCN
887273
PCN

SL9KJ

888008
PCN