ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
4A994
CCATS
NA
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN

SL9LV

883045
PCN

SL9LW

883046
PCN

SL9TH

884923
PCN

SL9TG

884934
PCN