ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
4A994
CCATS
NA
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SL9MN

883306
PCN | MDDS

SLJEW

917657
PCN | MDDS