ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
4A994
CCATS
NA
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN

SL7Y5

865377
PCN

SL89L

868390
PCN

SLJGP

918235
PCN

SLJH3

918329
PCN