ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
3A991.A.1
CCATS
NA
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN

SL8WM

875955
PCN
876596
PCN

SL94N

878540
PCN
878912
PCN