ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
3A991.A.2
CCATS
NA
US HTS
8473301180

ข้อมูล PCN

SL89P

868296
PCN

SL89Z

868317
PCN

SL8LS

871718
PCN

SL8LL

871721
PCN