ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
3A991.A.1
CCATS
NA
US HTS
8473301180

ข้อมูล PCN

SL7VB

864764
PCN
868604
PCN

SL8QK

873067
PCN

SL8RF

873292
PCN