ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
3A991.A.1
CCATS
NA
US HTS
8473301180

ข้อมูล PCN

SL7SM

864656
PCN
868606
PCN

SL869

867109
PCN

SLJ8T

915860
PCN

SLJ8S

915906
PCN