ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
3A991.A.2
CCATS
NA
US HTS
8473301180

ข้อมูล PCN

SL7S9

864659
PCN
868607
PCN

SL7SR

864685
PCN

SL86A

867110
PCN