ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
แตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์
CCATS
NA
US HTS
8473301180

ข้อมูล PCN

SL7EQ

860478
PCN

SL7EN

861841
PCN

SL8U6

875183
PCN

SL8U8

875186
PCN

SL8XV

876243
PCN

SLJ8Z

915866
PCN

SLJ97

915872
PCN

SLJ8Q

915904
PCN