ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
3A991.A.2
CCATS
NA
US HTS
8473301180

ข้อมูล PCN/MDDS

SL6N5

851229
PCN | MDDS
852159
PCN

SL6N9

851251
PCN