ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
3A991.A.2
CCATS
NA
US HTS
8473301180

ข้อมูล PCN/MDDS

SL6FA

848226
PCN | MDDS
852160
PCN

SL6F7

848229
PCN

SL8BH

869601
PCN | MDDS