ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
3A991.A.2
CCATS
NA
US HTS
8473301180

ข้อมูล PCN

SL3WX

828236
PCN

SL3WY

828238
PCN

SL4HC

830960
PCN

SL4HD

830961
PCN

SL4R9

831364
PCN

SL4U3

832643
PCN
832644
PCN