ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
3A991.A.2
CCATS
NA
US HTS
8473301180

ข้อมูล PCN/MDDS

SL3T4

825821
PCN | MDDS
825822
PCN
825825
PCN

SL3SZ

825839
PCN

SL3SB

826019
PCN

SL3VM

827315
PCN | MDDS

SL3XN

828091
PCN

SL3XY

828117
PCN | MDDS
830690
PCN

SL455

828265
PCN
828294
PCN
828307
PCN

SL45Z

828574
PCN | MDDS
828611
PCN
828626
PCN

SL4CX

829754
PCN

SL4FQ

829968
PCN
829969
PCN
830200
PCN

SL4CG

830140
PCN | MDDS
834932
PCN
835056
PCN
835200
PCN

SL4C2

830166
PCN

SL4KD

830540
PCN
830556
PCN

SL4M8

830715
PCN | MDDS
830760
PCN

SL4ZL

833404
PCN | MDDS
854498
PCN