ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
3A991.A.2
CCATS
NA
US HTS
8473301180

ข้อมูล PCN

SL5B2

834378
PCN

SL5GQ

835719
PCN
837929
PCN

SL5LT

836396
PCN
836397
PCN

SL5QK

836608
PCN