ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
3A991.A.2
CCATS
NA
US HTS
8473301180

ข้อมูล PCN

SL4BR

830189
PCN
835906
PCN

SL4KL

830767
PCN
830782
PCN

SL5QV

836655
PCN
854495
PCN