ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
3A991.A.1
CCATS
NA
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN

SL8WP

875958
PCN

SL94P

878541
PCN
878913
PCN

SL95V

878855
PCN
879460
PCN

SL9K8

882892
PCN