ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
3A991.A.1
CCATS
NA
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN

SL9QB

883951
PCN
885138
PCN
885713
PCN

SL9QQ

884220
PCN
884345
PCN