ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
3A991.A.1
CCATS
NA
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN

SL9D9

881355
PCN
884120
PCN

SL9KA

882895
PCN
885738
PCN