ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
3A991.A.1
CCATS
NA
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN

SL9DA

881356
PCN
882680
PCN
885714
PCN

SL9KB

882896
PCN
885739
PCN