ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
3A991.A.1
CCATS
NA
US HTS
8473301180

ข้อมูล PCN

SL8CP

870800
PCN
871057
PCN

SL88T

870804
PCN
871067
PCN
871381
PCN