ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
3A991.A.1
CCATS
NA
US HTS
8473301180

ข้อมูล PCN

SL6WG

852321
PCN
852351
PCN

SL6WE

852638
PCN
852643
PCN

SL792

857119
PCN
857929
PCN