ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
3A991.A.1
CCATS
NA
US HTS
8473301180

ข้อมูล PCN

SL7NF

862277
PCN
863208
PCN

SL7RT

863296
PCN
863567
PCN