ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
3A991.A.1
CCATS
NA
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN

SL8WG

875963
PCN
877343
PCN
877574
PCN

SL94W

878535
PCN
879161
PCN
879171
PCN

SL96J

878830
PCN
878852
PCN
879056
PCN
879365
PCN
879367
PCN

SL9KE

882911
PCN
884874
PCN
884878
PCN