ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
3A991.A.1
CCATS
NA
US HTS
8473301180

ข้อมูล PCN

SL7Z7

866085
PCN
866430
PCN
867289
PCN
869533
PCN
870312
PCN

SL8Q5

872823
PCN
875851
PCN
875859
PCN