ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
3A991.A.1
CCATS
NA
US HTS
8473301180

ข้อมูล PCN

SL7Z8

866086
PCN
866431
PCN
867290
PCN
869534
PCN
870313
PCN

SL8Q6

872825
PCN
875856
PCN
875860
PCN