ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
3A991.A.1
CCATS
NA
US HTS
8473301180

ข้อมูล PCN

SL7P2

862881
PCN
868255
PCN

SL8J7

871216
PCN
872648
PCN