ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
3A991.A.1
CCATS
NA
US HTS
8473301180

ข้อมูล PCN

SL7L9

861910
PCN
863935
PCN

SL7NZ

862880
PCN
868253
PCN

SL7J9

864804
PCN

SL8J6

871215
PCN
871597
PCN
872647
PCN
872652
PCN