ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
3A991.A.1
CCATS
NA
US HTS
8473301180

ข้อมูล PCN

SL7L9

861910
PCN
863935
PCN

SL7NZ

862880
PCN
868253
PCN

SL7J9

864804
PCN

SL8J6

871215
PCN
872647
PCN
872652
PCN