ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
3A991.A.1
CCATS
NA
US HTS
8473301180

ข้อมูล PCN

SL7LA

861909
PCN
863934
PCN

SL7PX

862866
PCN
868249
PCN

SL7J7

864803
PCN

SL8J2

871213
PCN
872650
PCN

SL8PR

872743
PCN
874347
PCN

SL9C6

880722
PCN
884630
PCN