ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
3A991.A.1
CCATS
NA
US HTS
8473301180

ข้อมูล PCN

SL8HZ

871206
PCN
872649
PCN

SL8PQ

872741
PCN
874343
PCN

SL9CB

880725
PCN