ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
3A991.A.1
CCATS
NA
US HTS
8473301180

ข้อมูล PCN

SL8HX

871198
PCN
872438
PCN

SL8PP

872739
PCN

SL9CG

880731
PCN