ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
3A991.A.1
CCATS
NA
US HTS
8473301180

ข้อมูล PCN/MDDS

SL8JA

871207
PCN | MDDS

SL8PN

874038
PCN