ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
แตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์
CCATS
แตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์
US HTS
แตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์

ข้อมูล PCN

SL6HL

849134
PCN
849838
PCN

SL6K6

849244
PCN
849257
PCN
849259
PCN

SL6PF

850164
PCN
850335
PCN

SL6QB

850240
PCN
850394
PCN

SL6S4

851141
PCN
852328
PCN

SL6SL

851564
PCN
851687
PCN