ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
แตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์
CCATS
NA
US HTS
แตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์

ข้อมูล PCN

SL6EB

848161
PCN
848579
PCN

SL6GT

848645
PCN
849953
PCN

SL6PM

850366
PCN

SL6PN

850411
PCN
853443
PCN

SL6QQ

850486
PCN
852331
PCN

SL6SA

850920
PCN
853451
PCN

SL6SS

851574
PCN